Site Overlay

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ (Özgeçmiş)

BağlantıBağlantıE-posta f.emrullah@ahievran.edu.tr
Web Akademisyen sayfası PDF
Web sitesi https://temelislam.org

Görevler

DOÇENT

2015

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI (19 Ekim 2015 Doçentlik belgesi)
DOÇENT

2015

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI (KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNDEN NAKLEN ATAMA)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2013-2015

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI)

BağlantıBağlantıYönetilen Tezler

Yüksek Lisans

2019

1 DÖNMEZ AYSEL, (2019). Hadis kıssalarında değerler eğitimi (Sahîhayn özelinde), Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

BağlantıBağlantıProjelerde Yaptığı Görevler:

1.KUR’AN’A VE ARKEOLOJİK VERİLERE GÖRE GÜNAH-HELAK İLİŞKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FATİŞ EMRULLAH, , 27/05/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2.   ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR AN, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FATİŞ EMRULLAH, , 02/06/2016 – 01/03/2019 (ULUSAL)

BağlantıBağlantıİdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2020

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
Fakülte Kurulu Üyeliği

2020

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
REBUS Resmi Burslu Öğrenci Danışmanı 2018 Florida State University/Sosyoloji (Din Sosyolojisi)/Doktora/Sosyoloji
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2016-2020

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
Fakülte Kurulu Üyeliği 2016-2020 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı

2013-2020

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM ÖĞRETİM DAİMİ KOMİSYON ÜYESİ2013-2020 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı 2018-2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı

2017-2018

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Dekan Yardımcısı 2016-2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği

2013-2017

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı

2013-2017

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati
2019-2020
Lisans
OSMANLICA KELAM METİNLERİ Türkçe 2
İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ Türkçe 6
HÜSN-İ HAT Türkçe 2
KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 2
AKAİD ESASLARI Türkçe 4
KELÂM II Türkçe 4
ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ Türkçe 2
KELAM I

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Türkçe

Türkçe

6

2

Yüksek Lisans
KELAM TASAVVUF İLİŞKİSİ Türkçe 3
GÜNÜMÜZ İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ Türkçe 3
KELAM OKULLARI Türkçe 3
UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 6
SİSTEMATİK KELAM Türkçe 3
2018-2019
Lisans
KELAM I Türkçe 4
OSMANLICA KELAM METİNLERİ Türkçe 2
ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ Türkçe 2
İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ Türkçe 4
GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 2
Yüksek Lisans
İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ Türkçe 3
UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 3
2017-2018
Lisans
OSMANLICA KELAM METİNLERİ Türkçe 2
DİNLER TARİHİ II Türkçe 2
KLASİK KELAM METİNLERİ Türkçe 4
MÂTURİDİ KELAMI Türkçe 4
KELÂM II Türkçe 2
HÜSN-İ HAT Türkçe 4
DİN AHLAK İLİŞKİLERİ Türkçe 2
ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ Türkçe 2
KELAM I Türkçe 2
GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 2
AKAİD ESASLARI Türkçe 6
Yüksek Lisans
KARŞILAŞTIRMALI İNANÇ SİSTEMLERİ Türkçe 3
UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 6

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.BağlantıFATİŞ EMRULLAH (2019).

FAKİRLİK PROBLEMİ ÜZERİNE SOSYAL VE İTİKADÎYAKLAŞIMLAR. HİKMET YURDU Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12(24), 127-153., Doi: 10.5281/zenodo.1323246 (Yayın No: 5392983)  PDF

BağlantıBağlantıBağlantıBağlantı

2. FATİŞ EMRULLAH (2017).

MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Journal Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 (Yayın No: 3576426)  PDF

3. FATİŞ EMRULLAH (2017).

DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293)  PDF

4. FATİŞ EMRULLAH (2016).

AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH). Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 9(17), 145-145., Doi: 10.17540/hikmet.20161715436 (Yayın No: 2369503)  PDF

5. FATİŞ EMRULLAH (2015).

İBNÜ L HÜMÂM A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM. Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 8(16), 83-83., Doi: 10.17540/hikmet.20151612068 (Yayın No: 1936402)  PDF

6.FATİŞ EMRULLAH (2015).

MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(2), 785, Doi: 10.18317/kader.77689 (Yayın No: 1936534)  PDF

7. FATİŞ EMRULLAH (2015).

HURİ GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(1), 121, Doi: 10.18317/kader.49047 (Yayın No: 1937064)  PDF

8. FATİŞ EMRULLAH (2014).

GAZALİ VE İBN SİNA NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(2), 147, Doi: 10.18317/kader.92592 (Yayın No: 1937363)  PDF

9.FATİŞ EMRULLAH (2013).

İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER. Hikmet Yurdu Dergisi, 6(12), 187-209. (Kontrol No: 164605)  PDF

10.FATİŞ EMRULLAH (2013).

MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 24(XXIV, 2013/1), 135-152. PDF

11. FATİŞ EMRULLAH (2013).

ŞİA NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 23(XXIII, 2012/2), 85-103. (Kontrol No: 163285)  PDF

12.FATİŞ EMRULLAH (2012).

HZ. İSA NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33(33, 2012), 175-190., Doi: 10.17120/omuifd.54404, Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 165006  PDF

Doç. Dr. ?Emrullah Fatiş’in ? Harvırt Üniversitesi kataloglarında taranan ? 8 makalesi için bkz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,EMRULLAH%20FAT%C4%B0%C5%9E&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.FATİŞ EMRULLAH (2018).

FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (19-21 Nisan 2018, Elazığ Turkey) s.13 PDF

2.FATİŞ EMRULLAH (2018).

MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), (02-04 February 2018, Kemer, Turkey), ISMAS Abstract Book s.154 PDF

3.FATİŞ EMRULLAH (2018).

II. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, Bölüm adı:(Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü) , Asos Yayınevi, Editör:Tahir Çelikbağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-2132-71-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423855) PDF

4. FATİŞ EMRULLAH (2018).

İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi) , Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap),  PDF

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.BağlantıFATİŞ EMRULLAH (2018). FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ. ULUSLAR ARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4262059.

2.BağlantıFATİŞ EMRULLAH (2018). MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), 154-155. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4220164)

  1. BağlantıBağlantıYazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

BağlantıBağlantıC1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1.BağlantıİMAN AMEL VE AHLÂK BAĞLAMINDA MÜMİNİN ANLAMI (2019)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-7557-44-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4783622)

2.BağlantıARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR’AN (2018)., FATİŞ EMRULLAH, Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7557-23-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4561746)

3. BağlantıOSMANLICA KELÂM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte (2017)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-975-2475-40-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3785981)

4.BağlantıKLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3015403)

5.BağlantıHZ İSA PARADİGMASI (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2566858)

6.BağlantıİNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966790)

7.BağlantıKUR AN A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ (2016)., FATİŞ EMRULLAH, RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2056310)

8.BağlantıATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER (2016)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1095355)

9.BağlantıGÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER (2015)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2028565)

10.BağlantıKUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 690789)

11. BağlantıKUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 165254)

12. BağlantıKUR AN DA HZ İSA (2000)., FATİŞ EMRULLAH, NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2055823)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

BağlantıBağlantıC2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi) (2018)., FATİŞ EMRULLAH, Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428941)

2. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, Bölüm adı:(Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü) (2018)., FATİŞ EMRULLAH, Asos Yayınevi, Editör:Tahir Çelikbağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-2132-71-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423855)

3. İSLÂM İNANÇ ESASLARI, Bölüm adı:(Allah’a İman) (2018)., FATİŞ EMRULLAH, Lisans Yayıncılık, Editör:Salih Sabri Yavuz- Faruk Sancar, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9498-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428976)

4. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Bölüm adı:(FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ) (2018)., FATİŞ EMRULLAH, www.sanatveestetik.com, Basım sayısı:1, ISBN:9786052132272, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423963)

5. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Bölüm adı:(Lale Besmele) (2018)., FATİŞ EMRULLAH, Asos Yayınevi, Editör:Tahir ÇELİKBAĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 169, ISBN:978 – 605 – 2132 – 38 – 8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428923)

BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ, Bölüm adı:(FİZİK ÖTESİ ÂLEM (MELEKLERİN İRADE VE MASUMİYETİ)) (2017)., FATİŞ EMRULLAH, Ekin yayınları, Editör:Recep ARDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 469, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3786326)

  1. BağlantıUlusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. BağlantıFATİŞ EMRULLAH (2015). İBNÜ L HÜMÂM IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(2), 85-104. (Kontrol No: 1530947)
  2. BağlantıFATİŞ EMRULLAH (2014). İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(14&2012/1), 21-37. (Kontrol No: 1080356)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

1. Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 19.04.2018-21.04.2018, Lale Besmele, Fırat Üniversitesi- Elazığ, (No: 210325)

BağlantıBağlantıEditörlük

  1. BağlantıİLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMUBİLDİRİ METİNLERİ KİTABI (Alan endeksleri), Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası, 20.09.2019-21.09.2019
  2. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 01.01.2018-01.06.2018
  3. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi D (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Göktuğ Ofset Yay. Mat. tic. Ltd. Şti., 01.03.2017-01.06.2017
  4. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Göktuğ Ofset Yay. Mat. tic. Ltd. Şti., 02.01.2017-01.03.2017
  5. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu

Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 03.04.2016-04.10.2016

6. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 01.06.2015-01.12.2015

7. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ziraat Gurup Matbaacılık Varlık/ANKARA, 01.01.2015-01.07.2015

8. BağlantıKilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın
Kurulu Üyeliği, Ziraat Gurup Matbaacılık Varlık/ANKARA, 01.07.2014-01.01.2015

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2013 BAŞÖĞRETMEN KAYSERİ ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
2004-2005 ÖĞRETMEN KAYSERİ MELİKGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
2002-2004 ÖĞRETMEN KAYSERİ İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU , DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
2002-2002 ÖĞRETMEN KAYSERİ HÜRRİYET TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
1990-2002 ÖĞRETMEN KAYSERİ MELİKGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
1987-1990 ÖĞRETMEN KAYSERİ İNCESU LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)
1982-1987 ÖĞRETMEN ÇANKIRI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

Tasarım

Lale Besmele, Emrullah FATİŞ, Bilimsel Tasarım, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey, s.48, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey, s.48, 19.04.2018 -21.10.2018

BağlantıBağlantıSertifika

1. BAŞÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI, Öğretmenlik kariyer basamakları, KAYSERİ, Sertifika, 24.11.2006 (Ulusal)

2. MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS)(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Kemer, Sertifika, 02.02.2018 -04.02.2018 (Uluslararası)

3. ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

4. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM KURSU, FATİH PROJESİ, KAYSERİ, Sertifika, 26.03.2012 -02.04.2012 (Ulusal)

5. TEMEL BİLGİSAYAR KURSU sertifikası , Bilgisayar Temel bilgileri, KAYSERİ, Sertifika, 09.01.2012 – 13.01.2012 (Ulusal)

6. DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLERİ KURSU, DİREKSİYON ÖĞRETİCİLİĞİ, KAYSERİ, Sertifika, 20.06.2011 -08.07.2011 (Ulusal)

7. WEB TASARIMI (PHP) JOOMLA Sertifikası , WEB TASARIMI, KAYSERİ, Sertifika, 27.04.2009 -15.05.2009 (Ulusal)

8. BİLGİSAYAR MESLEK DALI EĞİTİM PROGRAMLARI KURS SERTİFİKASI, MS-DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL, KAYSERİ, Sertifika, 09.10.2000 -10.11.2000 (Ulusal)

9. HÜSN-Ü HAT, İslami hat sanatı, EDİRNE, Sertifika, 02.07.1986 -08.08.1986 (Ulusal)

BağlantıBağlantıÇalıştay

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI İL ÇALIŞMALARI, Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi, KAYSERİ, Çalıştay, 26.07.2010 -30.07.2010 (Ulusal)

 

 301 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir